Overslaan en naar de inhoud gaan

Feestelijke inhuldiging reuzen Pier en Wanne

De Heistse reuzen Pier en Wanne zijn echte volkshelden. En op 12 juli was het hun dag. Na meer dan 10 jaar afwezigheid in het openbaar, werden ze feestelijk ingehuldigd. 

Via een verkiezing werd twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe gezicht van Lea Bailyu-Boereboom voor reuzin Wanne en voor Leopold Vlietinck alias Roape voor reus Pier. De Franse reuzenbouwer Julien Barthélemy creëerde de koppen in hars. Naaisters van Volkskunstgroep de Sloepe, heemkring Heyst Leeft  en de carnavalsvereniging de Smoeltrekkers realiseerden de kleding van het reuzenkoppel. De Heemkring Heyst Leeft zullen de reuzen voorzien van een sluitspeld met het alomgekende geel-groene wapenschild van Heist.

Gezocht: Brabant Stoet in Bergen op Zoom op 16 september 2018

Op zondag 16 september 2018 wordt in Bergen op Zoom, een historische stad in NoordBrabant, de Brabant Stoet gehouden. Dit grensoverschrijdende evenement wil graag 100 verschillende loopgroepen samenbrengen in één stoet. Loopgroepen of ‘lopende verenigingen’ zijn groepen die via uiteenlopende aspecten van cultuur van alledag meestappen in optochten, zoals gilden, volksdansgroepen, vendelgroepen, steltenlopers, harmonieën en fanfares, corsogroepen, reuzenverenigingen, carnavalsgroepen (met een wagen), boerenovertrekken, processie- en bedevaartgroepen, straattheater en multiculturele loopgroepen.

 

Vlaamse loopgroepen gezocht!

Reus Contios Ontwaakt

- Korte omschrijving:

Een artistiek-sociaal 5 scholenproject t.g.v. de 30e Meifeesten in Kontich Kazerne.
In samenwerking met de plaatselijke technische school en de academie werd een reus gemaakt naar een ontwerp van werkgroep REUZENplan. Hij zou tijdens een groots stratenspektakel voortbewogen worden door 9 jongeren van een dansgroep, gekleed door de modeafdeling van een andere school. Zijn stem en die van de tegenspelers worden vertolkt door 5 jongeren van het college. De straten worden versierd met vlaggen beschilderd door de kinderen van de lagere school.

Het verhaal: De oeroude Keltische held Contios, een 6 m hoge reus, verrijst uit de nevelen van de tijd. Hij ontmoet de meikever Keelia en helpt haar bij haar eerste vlucht. De oude sprekende Eik brengt hem wat meer wijsheid tijdens dit contact wordt in zijn tocht bijgestaan door 9 Alven.

Acties met Contios:

Reuzenbeeldjes voor Borgerhoutenaren

- Korte omschrijving:

Verspreiden van 2000 gipsen beeldjes van de Reuskens van Borgerhout. 4 verschillende beeldjes van de 4 Borgerhoutse reuskens werden op 4 verschillende pleinen bij het ochtendgloren aangeboden aan toevallige voorbijgangers.
Promotie tijdens het Reuzenjaar 2012:

Oprichten Reuzen Bevrijdings Front: RBF, Help de Reuzen reizen, Borgerhouste reuskens komen niet buiten Borgerhout, we vragen de mensen om deze aangeboden beeldjes mee op reis te nemen en er een foto van te trekken en in te zenden naar het district. Symbolische actie om de reuskens in de aandacht te brengen, die veel pers haalde en nieuwsgierigheid vergrootte rond de Reuskens.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Voor alle Borgerhoutenaren. Jong en oud wil deze beeldjes graag verzamelen.

 

Reuzenstoet reuzen uit Pajottenland & Zennevallei in Linkebeek zo, 22/04/2012 - 14u22

- Korte omschrijving:

Op 22 april 2012 organiseerde Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met GC De Moelie een regionaal reuzenevenement. Het evenement was een groot succes: 13 reuzen uit de regio P&Z en hun verenigingen participeerden aan het evenement. We schatten dat ongeveer 500 bezoekers de reuzen kwamen bewonderen, deelnamen aan de workshops of de reuzenexpositie bezochten. We merkten dat er een zeer gevarieerd en nieuw publiek aanwezig was: gezinnen met kinderen, jeugdbewegingen, frans- en nederlandstaligen. Ondanks de slechte weeromstandigheden kon toch een beperkte delegatie van de stoet uitgaan.

 

- Voor welk publiek is de actie bedoeld?

Inwoners van de regio Pajottenland Zennevallei, specifiek was er ook een aanbod voor kinderen.

 

Inspirerende Voorbeelden
Herlanceren
Abonneer op Herlanceren