Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws van Reuzen in Vlaanderen vzw

 • Jaarboek 2019

  In de plaats van een tijdschrift opteert Reuzen in Vlaanderen voor de publicatie van een jaarboek. In 2020 publiceren we het jaarboek 2019 dat we met zijn allen samen maken. Graag doen we dan ook een oproep aan alle reuzenbeheerders (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) om zo vlug mogelijk, uiterlijk vrijdag 10 april 2020, teksten en/of foto’s van hun reuzenevenementen in 2019 door te mailen op secretariaat@reuzeninvlaanderen.be . Alle reuzenonderwerpen kunnen aan bod komen: stoeten en andere reuzenmanifestaties of -evenementen, de creatie van een nieuwe of de restauratie van een oude reus, de onthulling van de plakkaat Reusvriendelijke Gemeente, weetjes rond verdwenen reuzen of reuzengewoonten, praktische informatie met betrekking tot het maken en onderhouden van een reus, …
  Graag bij de tekst ook de correcte naam van de reuzenbeheerder (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) te vermelden alsook het emailadres en eventueel de website.

 • Award Reusvriendelijke Vlaming

  Een nieuw initiatief is de uitreiking van een jaarlijkse Award Reusvriendelijke Vlaming. Dit zal voor de eerste maal gebeuren op de federatiedag 2020. Elke provincie mag hiervoor één kandidaat voordragen. 
  Er is dus eerst een provinciale voorselectie. In elke provincie kunnen alle reuzenbeheerders (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) tot uiterlijk 17 april 2020 een kandidaat aan het provinciaal bestuur voordragen. Komen als kandidaat in aanmerking: iedereen die reusvriendelijk is. En dat kan zijn: de oudste pijnder, de lieve dame die al decennia achter de schermen de kledij van de reuzen verzorgt, de man of vrouw die al jaren met enthousiasme de reuzencultuur in zijn of haar gemeente warm houdt, de man of vrouw die als toeschouwer geen reuzenstoet in Vlaanderen overslaat, de man of vrouw die kunstzinnig nieuwe reuzen vorm geeft, de man of vrouw die een verdoken reuzenarchief op zolder of in de kelder heeft steken, …

 • Geschiedenis

  Vind hieronder een link naar een grondig document over de geschiedenis van de gedragen reuzen en fabeldieren in onze contreien.

  Link naar pdf.

  Met dank aan het Tijdschrift voor Volkskunde en Volkskultuur.

   

Antwerpen

 • kant
  DE REUZEN VAN SCHOTEN IN “IEDEREEN BEROEMD”

  Bij een stralend zonnetje kwam een VRT-filmploeg onder leiding van regisseur Rit Van Caeckenberghe woensdagmorgen 30 mei de Reuzen van Schoten filmen voor het programma
  “Iedereen beroemd”. Aanleiding tot dit bezoek is de interesse voor de grote kanten Kempense trekmuts die geklost werd door Reinhilde Janssens en haar collega’s van kantvereniging ‘De
  Kievit’. Er werd zowat drie maanden aan gewerkt. Het is dan ook de grootste trekmuts ter wereld. Het kopke van reuzin Mie Bol is naar verhouding.

  Voor ons is er niks mis mee, maar bij het passen van deze trekmuts stelde Reinhilde echter vast  dat de vleugels van de muts niet lang genoeg zijn en dus “moet” ze die opnieuw klossen. De
  verbeterde definitieve versie kunt u bewonderen op het Kantfestival van zaterdag en zondag 28 en 29 juli in het park van Schoten. Mie Bol zal er uiteraard ook zijn.
  Een voorproefje krijgen we al wel in “Iedereen beroemd” op maandag 4 juni. Kijken dus.

 • Mechelse Reuzen
  Gezocht: dragers voor reus van 100 kilogram

  GILDE WIL EEUWENOUDE TRADITIE NIEUW LEVEN INBLAZEN

  Mechelen - Vijf fiere Maneblussers hebben ReuzenMechelen opgericht, een pijndersgilde-in-
  wording. Ze willen de Mechelse reuzen vaker naar buiten laten komen. Tijdens de Erfgoeddag
  zoeken ze medestanders en ook dragers voor de reuzen.

 • Lierse reuzen in Duffel op Lierse grond
  Lierse reuzen verblijven in Duffel op Lierse grond

  Na de gigantische verhuisoperatie van de Lierse reuzen, de fabeldieren en de historische praalwagens naar hun nieuwe verblijfplaats in de KMO-zone van Itterbeek in Duffel, werden ze hier van harte welkom geheten in aanwezigheid van de burgemeesters Frank Boogaerts (Lier) en Marc Van der Linden (Duffel), de Gezellen van ‘t Groot Volk en de Lierse Pijnders.

Limburg

 • Reus Lambert Hoelen
  Maastricht 2 juni 2019

  Maastricht vierde de 50ste verjaardag van zijn reus Gigantus. 

  Lambert Hoelen, de reus van Bolderberg mocht fier mee marcheren in het gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders, begeleid door zijn vendeliers van de Landaue, zijn muzikanten van de Verenigde Vrienden en zijn hofhouding in vol ornaat.

  Ze waren trouwens in goed gezelschap van de buren … ja, zelfs de Hasselaren hadden zich laten overhalen om uitzonderlijk de Langeman Don Christophe, buiten de stadsgrens te laten gaan.

  En nu maar uitkijken naar het bezoek van de reuzen aan Bovy, op 21 juli. (foto’s Julien Maebe)

 • Task Force Reuzenzoektocht
  Voorbereiding Reuzenzoektocht 21 juli 2019

  De "task force" voor de Reuzenzoektocht op Bovy op 21 juli legde vandaag de laatste hand aan de voorbereiding.
  Zelfs het mooie weer werd ingepland.
  15 Reuzen zullen zich laten zoeken en ontdekken vanaf 11u00 binnen het domein Bovy. Een primeur voor Heusden-Zolder.

 • BET VAN IN DEN DYVELSRIJTH
  Nieuwe garderobe voor BET VAN IN DEN DYVELSRIJTH

  De Royer reuzengilde schonk reuzin BET VAN IN DEN DYVELSRIJTH een nieuwe garderobe.De vasten is nog niet gedaan maar ze ziet er nu al op haar Paasbest uit. Corry Das heeft het ontwerp en de kledij in mekaar gebokst. Ongetwijfeld met de hulp van enkele handige Gildedames.Ze halen er alle eer bij. Schepen van Cultuur Ilse Wevers was niet spaarzaam met haar lof.
  Marcel Dumon gaf een gesmaakte voordracht over de Reuzen-traditie in Vlaanderen en omstreken. Reuzen in Vlaanderen deed zo een duit in het zakje . De Royer Reuzen zien ook in het nieuwe Oudsbergen de toekomst rooskleurig tegemoet. Een druk bijgewoonde en smakelijke brunch maakte de dag archief-waardig.
  JM-RIV/Limnbur

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

 • Gerestaureerde Pier en Wanne in carnavalstoet

  Op 26 februari is er in Heist-aan-Zee een carnavalsstoet met de gerestaureerde reuzen Pier en Wanne

 • Reus wanne
  Pier en Wanne van Heist-aan-Zee gerestaureerd

  De Heistse reuzen Pier en Wanne krijgen een grondige restauratie. Na een grondige inspectie door Guy Vandendriessche (voorzitter van RiV-West-Vlaanderen) is de Franse kunstenaar Julien Barthelemy in juni gestart met het ontwerp van nieuwe koppen en handen. Hieraan hing een prijskaartje van 9.700 euro vast. Ook de kledij werd vernieuwd. Hiervoor werd er voor 3.500 euro aan stoffen gekocht.In de zomermaanden werd de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Het Anker omgetoverd tot pop-up naaiatelier. Hier zetten een enthousiaste groep van 11 vrijwilligers de kledij voor de reuzen Pier en Wanne in mekaar. Dit gebeurde in opdracht van het gemeentebestuur onder leiding van het Museum Sincfala en met de medewerking van volkskunstgroep De Sloepe, heemkring Heyst Leeft en carnavalvereniging De Smoeltrekkers. Drie dagen in de week in juli en augustus werden er stoffen gesneden, genaaid en gestreken. De reuzen zullen er piekfijn uitzien als ze in 2017 aan het grote publiek zullen voorgesteld worden. Vrijwilligers van dansgroep De Sloepe hebben de kledij genaaid.

 • restauratie van de Zwevegemse Filomène Maintenaire (fase 1)

  In een eerste fase werd de kop van Filomène nagezien op spleten en gaten... deze werden opgevuld met silicone... daarna overplakt met drie lagen repen papier-machè...Meer info over deze reuzin op http://www.lecavzw.be/tradities/reuzen/filomene-mentenaire-zwevegem

Vlaams-Brabant

 • Reusachtig Landen
  Reusachtig Landen bouwt 4 nieuwe reuzen

  2011 is voor Landen een belangrijke datum, een verjaardag ! Landen viert dan zijn 800ste jaar als stad. Het kreeg omstreeks 1211 zijn stadrechten uit de handen van hertog Hendrik I van Brabant. Om deze verjaardag te vieren zullen in de loop van het jaar 2011 meerdere feestelijke activiteiten opgezet worden. De rijke geschiedenis van Landen, het grote potentieel en diversiteit van zijn bewoners, de vele organisaties en de zeer diverse locaties vormen de basis van deze projecten. Iedereen uit Landen en deelgemeentes wordt erbij betrokken: als toeschouwer, medewerker of organisator. Iedereen out “Attenhoave, Bets, Eiliksem, Eizemoal, Laene, Loar, Neerlaene, Neirewing, Rumsduirp, Woasmont, Houtem, Uiverwing, Wang en Weizere zen wellekome”. Een van de pijlers van de 800-jaar viering is Reuzenachtig Landen : de bouw van 4 nieuwe reuzen ! In 1957 zagen de reuzen Tits en Tra in Landen het levenslicht, zij werden plechtig ingehaald met een parade door de Stationstraat.

Wallonië

Nieuws uit Spanje

Nieuws uit Nederland

Nieuws uit Frankrijk

Archief

 • Erfgoedzorgplan Reuzencultuur

  Het ICE-register, het register van de Vlaamse reuzengilden die de erkenning 'Immaterieel Cultureel Erfgoed' mogen voeren, telt intussen 94 gilden en 356 reuzen!Wil je ook jouw reuzengilde laten erkennen? Dat kan!
  Download en onderschrijf het Erfgoedzorgplan van Reuzen in Vlaanderen vzw via de intentieverklaring.
  Je vindt beide documenten op onze website http://www.reuzeninvlaanderen.be/site/nl/erfgoedzorgplan-reuzencultuur

 • Reuzen Jan en Mie in Orangerie van Plantentuin in Meise

  De Meisese Reuzen Jan en Mie hebben een onderkomen gevonden in de Oranjerie van de Plantentuin. Daar staan ze niet alleen droog en warm, maar ze vallen er ook opnieuw te bewonderen door het publiek. De ontstaansgeschiedenis van de reuzen van Meise gaat terug tot 1927. Er zijn periodes geweest dat de reuzen niet meer buiten kwamen of gewoon ‘vergeten’ waren. Nu worden ze echter in ere hersteld.Meisenaar Jef De Cuyper (75) van heemkundige kring Berla was samen met enkele vrijwilligers al langer op zoek naar een gepaste stek voor de vier meter hoge reuzen Jan en Mie, authentieke iconen van Meise. “Ze stonden tot voor kort in het tuinhuis van de pastorie achter de bibliotheek”, vertelt De Cuyper. “Maar dat was verre van ideaal. De ruiten werden er ingegooid door vandalen waardoor de reuzen zelfs in de regen stonden.”

 • Federatiedag
  4de Federatiedag Hasselt

  Op zondag 13 november 2016 trok Reuzen in Vlaanderen naar Hasselt voor haar vijfde Federatiedag. Deze editie werd speciaal: minister van Cultuur Sven Gatz was aanwezig in het kader van de erkenning als immaterieel erfgoed. In 2015 werd de reuzencultuur immers toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen. Ook stond er een echte reuzendoop van Bakkersreus Korenhaar in aanwezigheid van gastreuzen op het menu.Naam: Petrus-Christiane-Cortus-Berb Korenhaar Burgerpeter: Peter Nulens uit Hasselt Burgermeter: Christiane Sluyts uit Lier Reuzenpeter: Graaf Cortus uit Kortessem Reuzenmeter: Berb van Trèke Bas uit Hasselt Schepen Gerald Corthouts las de geboorteakte voor. Nationaal voorzitter Johan Vencken las de doopakte voor. Na de doopplechtigheid trakteerde de peter met een reuzenborrel en de meter met Lierse vlaaikes.