Overslaan en naar de inhoud gaan

Federatiedag - Lier -6 oktober

FEDERATIEDAG
LIER - ZONDAG 6 OKTOBER 2019

Tijdens de algemene vergadering van 8 mei 2019 heeft de vzw Reuzen in Vlaanderen zich herbrond en gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur waarin de provincies de hoofdrol krijgen.
De vijf provinciale voorzitters samen met één afgevaardigde per provincie besturen vanaf nu collegiaal de vzw Reuzen in Vlaanderen.
Niet alleen de structuur maar ook de visie op de werking en de to-do punten werden aangepakt.
Om deze herbronning, een nieuwe bestuursstructuur, visie en to-do punten op een wat informelere manier toe te lichten maar ook om een ontmoetingsmoment voor Vlaamse reuzenbeheerders (personen, verenigingen, gilden, …) te creëren organiseert Reuzen in Vlaanderen vzw op zondag 6 oktober een federatiedag in Lier.


PROGRAMMA
vanaf 10u Ontvangst in de stadsfeestzaal Vredeberg met koffie en een Liers Vlaaike.
10.30u - Informele federatiezitting met muzikale intermezzo’s door de Piepenholleke Brassband van de
Gilde Heren van Lier.
- Welkom en toelichting op de nieuwe bestuursstructuur en de toekomstvisie van de vzw Reuzen
in Vlaanderen door Luk Ceulemans, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen.
- Toelichting op de verzekering via Reuzen in Vlaanderen door Koen Vantomme, voorzitter
Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen,
- Borgen is een werkwoord, Immaterieel Cultureel Erfgoed en de reuzencultuur, door Frea
Vancraeynest, stafmedewerker Histories vzw, met aandacht voor de vernieuwde ICE-inventaris
in Vlaanderen, het vernieuwde reglement en het vernieuwde platform immaterieelerfgoed.be,
welke actieve inzet wordt verwacht van de reuzenbeheerders in Vlaanderen.
- Aankondiging en voorstelling van de eerste jaarlijkse award van Reusvriendelijke Vlaming
2020, wie komt in aanmerking en wat zegt het verkiezingsreglement.
12.00u Brabantse koffietafel (vrijblijvend, betalend via inschrijving, zie verder) voor de
reuzenbeheerders.
13.00u Stadsrondleiding (vrijblijvend, gratis via inschrijving, zie verder)
en static show op de Grote Markt van de aanwezige reuzen.
14.00u Op de Grote Markt:
- intrede van de nieuwe Lierse reus Schrobberbeek met inschrijving in het bevolkingsregister,
- overhandiging plakket Reuzenvriendelijke Gemeente aan de stad Lier,
- eerste reuzendans van reus Schrobberbeek met alle andere reuzen.
14.30u Korte rondgang van de reuzen door de Lierse binnenstad.
15.30u Gezamenlijke slotreuzendans op de Grote Markt.
Einde voorzien rond 16u00.


REUZEN VERTEGENWOORDIGEN HUN PROVINCIE
De nieuwe bestuursploeg wil van Reuzen in Vlaanderen vzw HET gelaat van de Vlaamse Reuzencultuur maken.
Maar dan moet dat gelaat ook ingevuld en gekleurd worden. Dat gelaat moet echt representatief zijn. Wat en hoe zal
op de federatiedag toegelicht worden.
Het zou dan ook tof zijn om op de federatiedag van elke provincie een aantal reuzen te mogen begroeten als
inkleuring van het gelaat van Reuzen in Vlaanderen en uiting van een (h)echt Vlaams reuzenengagement.
Hopelijk is er begrip dat, gezien de financiële situatie van Reuzen in Vlaanderen, geen vergoeding voor verplaatsingskosten,
pijnders, … kan voorzien worden.
De reuzenbeheerders (personen, gilden, verenigingen, …) die met één of meerder reuzen hun engagement
daadwerkelijk willen tonen, laten dit graag zo vlug mogelijk weten via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be. Zij krijgen
dan een aparte mail met de nodige praktische inlichtingen over waar, om welk uur, … men in Lier aanwezig moet zijn.
BRABANTSE KOFFIETAFEL
Geheel vrijblijvend is er op de middag (12u00) de mogelijkheid aan te schuiven aan een Brabantse koffietafel (verschillende soorten pistolets, sandwiches, koffiekoeken, hesp, kaas, krabsalade, americain préparé, … , vlaai, koffie, thee en water) voor de prijs van 15€ per persoon. Gelieve hiervoor het verschuldigde bedrag (15€ x aantal deelnemers) over te schrijven op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 op naam van vzw Reuzen in Vlaanderen met vermelding Brabantse koffietafel, aantal personen en naam van de reuzenbeheerder (persoon, gilde, vereniging, …), uiterlijk op 25 september 2019.
STADSRONDLEIDING
Over de middag (13u00) wordt een gratis korte stadsrondleiding aangeboden als kennismaking met de stad Lier, met onder meer de Grote Markt met Belfort en het Begijnhof, beide Unesco Werelderfgoed. Gelieve, om de nodige stadsgidsen te kunnen reserveren, het aantal deelnemers mee te delen via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be, uiterlijk op 25 september 2019.
BEREIKBAARHEID EN PARKING Lier is makkelijk met de auto maar ook met bus of trein bereikbaar. De stadsfeestzaal cc Vredeberg is gelegen in de Vredebergstraat, vlak aan de Grote Markt. Van het station is het een tiental minuten wandelen (Antwerpsestraat, Grote Markt, Vismarkt, Vredebergstraat). Op zondag is het in de Lierse binnenstad gratis parkeren. Het makkelijkst is echter gebruik te maken van - of de gratis openbare parking De Mol (naast CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3), bij het verlaten van de parking wandelt u rechts richting binnenstad, aan de brug over de Nete gaat u verder naast het stadspark tot aan de volgende brug (links ziet u de Zimmertoren), u volgt rechtdoor de Werf tot aan de volgende brug waar u rechts over de brug de Vismarkt afwandelt tot aan de Vredebergstraat, totaal een tiental minuten wandelen, - of de gratis openbare parking KTA Spui (Prediherenlaan 20) bij het verlaten van de parking wandelt u links en draait voor de brug over de Nete rechts de Mosdijk op, op het einde van deze straat draait u rechts de (korte) Aragonstraat in die aansluit op de Vismarkt en de Vredebergstraat, totaal een vijftal minuten wandelen.
LIDMAATSCHAP
De federatiedag staat dit jaar open voor alle reuzenbeheerders, al of niet lid van Reuzen in Vlaanderen. Door omstandigheden zijn immers blijkbaar niet alle herinneringen voor vernieuwing van het lidmaatschap 2019 op het juiste adres terecht gekomen. Het lidmaatschap 2019 kan nog altijd voldaan worden door overschrijving van 25€ op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 op naam van vzw Reuzen in Vlaanderen met de vermelding lidmaatschap 2019 en de naam van de reuzenbeheerder.
Het collegiale bestuur van Reuzen in Vlaanderen hoopt dat alle Vlaamse reuzenbeheerders de herbronning en doorstart van Reuzen in Vlaanderen zullen ondersteunen met een massale aanwezigheid op de federatiedag van 6 oktober om samen de schouders te zetten onder een (h)echte Vlaamse Reuzencultuur en zo dit Vlaamse Immateriële Culturele Erfgoed te behoeden en te bestendigen.

Stefaan Beyen, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant,
Raymond Verdonck, bestuurder en afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant,
Luk Ceulemans, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen,
Frank Segers, bestuurder en afgevaardigde provincie Antwerpen,
Micheal Discart, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Limburg,
Julien Maebe, bestuurder en afgevaardigde provincie Limburg,
Koen Vantomme, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen,
D’Hondt Freddy, bestuurder en afgevaardigde provincie West-Vlaanderen,
Johan Vencken, bestuurder,
Marcel Veltjen, lid algemene vergadering,
provincie Oost-Vlaanderen, in oprichting.

REUZEN IN VLAANDEREN vzw,
maatschappelijke zetel: Volmolenstraat 12 2500 Lier
Ondernemingsnummer: 0836-603.026
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen
email: secretariaat@reuzeninvlaanderen.be - website: www.reuzeninvlaanderen.be

Printer Friendly, PDF & Email