Overslaan en naar de inhoud gaan
Printer Friendly, PDF & Email

Identificatie / Documentatie

 • Reuzen in Pajottenland en Zennevallei
  Boekje ‘Reuzen in Pajottenland en Zennevallei’

  - Korte omschrijving:

  In dit boekje ontdek je alles over de 23 nog levende reuzen in de regio Pajottenland Zennevallei en de tradities die er aan verbonden zijn. De reuzen uit Linkebeek, Drogenbos, Dworp, Dilbeek, St.-Katarina-Lombeek, Wambeek, Halle, Sint-Genesius-Rode, Bever en Roosdaal komen aan bod. Ook kom je meer te weten over de reuzentraditie in Vlaanderen, haar geschiedenis en over de organisaties die zich inzetten om het reuzenerfgoed te bewaren en te ontsluiten. In de publicatie vind je ook heel wat interessant fotomateriaal terug.
  Dankzij de organisatie van een regionale reuzenstoet op Erfgoeddag 2012 in Linkebeek kwamen we heel wat te weten over de reuzen van onze regio. Vergeten reuzen werden herontdekt, ongekende weetjes kwamen aan het licht. We besloten om alle informatie samen te brengen in een boekje, als herinnering aan deze dag, maar ook om onze verzamelde kennis te kunnen delen.
  Een initiatief van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

   

Communicatie

 • Langoustian
  Interculturaliteit binnenbrengen

  - Korte omschrijving:

  In de Antwerpse wijk Linkeroever is een opvangcentrum van het Rode Kruis ingericht voor vluchtelingen (asielcentrum). Er is tussen het opvangcentrum en tal van verenigingen, die actief zijn in de wijk, steeds een vrij goede verstandhouding geweest. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het centrum kwam vanuit de animatieploeg de vraag om een vluchtelingenreus te maken. Zo kwam het centrum bij het Genootschap Anneke Mossel terecht voor advies en hulp. Samen hebben we dan onze schouders gezet onder dit project en is de reus Langoustian er gekomen met het volgende verhaal:

Overdracht

 • Berb
  RIV-afdeling Limburg promoot "Curieuzereuzen"

  Op 12 april organiseerde het COV Limburg zijn provinciale pedagogische ontmoetingsdag voor leerkrachten. RIV-Limburg nam deze gelegenheid te baat om het Curieusereuzen-project te promoten. 

  We spraken 80 leerkrachten persoonlijk aan en aan de hand van een kinderreus, speciaal gemaakt door Marcel Veltjen (Putheks), werd er gelijk gedemonstreerd wat het Reuzenverhaal binnen de eindtermen met een klas kan doen. De Koninklijke Orde van 't Klaeverblât zorgde voor de blikvangers door Persus en Berb op te stellen. Ze keken goedkeurend toe. We zijn benieuwd of Leca in de volgende dagen méér aandacht krijgt voor dit prachtige project.

 • Bolder
  Reuzengilde verrast leerlingen van Bolderberg

  De leerlingen van het derde leerjaar van de school in Bolderberg ontvingen in februari een geheimzinnige brief van een man die eigenlijk al meer dan 300 jaar geleden gestorven was, Lambert Hoelen. Het solferde hen op met een heleboel vragen, maar ze schreven een brief terug en ... werden beloond voor hun geduld. De klassen van meesters Bart en Johny kregen de reuzengilde van Bolderberg op bezoek en die hadden een deel van reus Lambert Hoelen meegebracht. Nogal wiedes, want een ganse reus zou door het dak uittronen. Marcel Dumon en zijn gevolg vertelden hen alles over reuzen, kluizenaars en Lambert Hoelen en beloofden op 17 juni met de volledige reus en de gilde in vol ornaat naar het schoolfeest te komen.

  http://www.heusden-zolder.eu/default.aspx?p=39767

 • Reuzenkoffer
  Educatief pakket: reuzenkoffer

  - Korte omschrijving:

  Op vraag van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ontwikkelde Jasmine Vanmol , studente lerarenopleiding aan Odisee Aalst, een educatief pakket rond de reuzentraditie. Het pakket spitst specifiek toe op de reuzen in het Pajottenland en de Zennevallei.
  Het educatief pakket kan gebruikt worden in de eerste graad lager onderwijs, de leerlingen maken doorheen verschillende lessen stapsgewijs kennis met reuzen. De lessenreeks start met een vreemde koffer waarin een reuzenbrief zit afkomstig van een reus die de leerlingen graag wil ontmoeten. Maar dat kan niet zomaar; eerst moeten ze een groot reuzenfeest bouwen. Gedurende verschillende lessen wereldoriëntatie en muzische vorming leren de leerlingen de reuzen uit hun buurt kennen en gaan ze zich ook zelf reus voelen. De leerlingen ontdekken via beweging, drama, beeldend werk en muziek de reuzentraditie.

   

  - Voor welk publiek is de actie bedoeld?

  Kinderen van de eerste graad lager onderwijs.

   

Onderzoek

Herlanceren

 • Pier en Wanne
  Feestelijke inhuldiging reuzen Pier en Wanne

  De Heistse reuzen Pier en Wanne zijn echte volkshelden. En op 12 juli was het hun dag. Na meer dan 10 jaar afwezigheid in het openbaar, werden ze feestelijk ingehuldigd. 

  Via een verkiezing werd twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe gezicht van Lea Bailyu-Boereboom voor reuzin Wanne en voor Leopold Vlietinck alias Roape voor reus Pier. De Franse reuzenbouwer Julien Barthélemy creëerde de koppen in hars. Naaisters van Volkskunstgroep de Sloepe, heemkring Heyst Leeft  en de carnavalsvereniging de Smoeltrekkers realiseerden de kleding van het reuzenkoppel. De Heemkring Heyst Leeft zullen de reuzen voorzien van een sluitspeld met het alomgekende geel-groene wapenschild van Heist.

 • Nieuwe reus
  Tildonk verwelkomt jongste reuzekind.

  Tildonk verwelkomt een nieuwe reus. In 1930 kreeg Tildonk naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van België Jan en Babs als eerste reuzen.  Ze verbleven lang in het Ursulinenklooster.  In 1976, bij de huldiging van Tildonk als Bloemendorp en de grote fusiebeweging van de gemeentes, werden ze weer naar buiten gehaald, om sinds 2012 geregeld aan tal van evenementen deel te nemen.  Op Pinkstermaandag mocht het koppel van 88 jaar oud zijn eerste kind Netteke verwelkomen.  Het koppel kreeg hierbij de hulp van kunstenares Bernadette Verbelen die ook het standbeeld 't Pastoorke maakte, voor het hoofd en handen, van mandenvlechtster Lieve Lieckens, die het onderstel voor haar rekening nam en van Jeannine Bosmans die Netteke van kledij voorzag.  De laatste nam ook de rol van meter van Netteke op zich.  Peter werd Raymond Verdonck, als medeorganisator van de vzw Tilloenk Leeft! die ervoor had gezorgd dat het jongste reusje in een stoet aan de bevolking werd voorgesteld.

 • Fanfare
  Gezocht: Brabant Stoet in Bergen op Zoom op 16 september 2018

  Op zondag 16 september 2018 wordt in Bergen op Zoom, een historische stad in NoordBrabant, de Brabant Stoet gehouden. Dit grensoverschrijdende evenement wil graag 100 verschillende loopgroepen samenbrengen in één stoet. Loopgroepen of ‘lopende verenigingen’ zijn groepen die via uiteenlopende aspecten van cultuur van alledag meestappen in optochten, zoals gilden, volksdansgroepen, vendelgroepen, steltenlopers, harmonieën en fanfares, corsogroepen, reuzenverenigingen, carnavalsgroepen (met een wagen), boerenovertrekken, processie- en bedevaartgroepen, straattheater en multiculturele loopgroepen.

   

  Vlaamse loopgroepen gezocht!

  De organisatie van de Brabant Stoet is in handen van Stichting De Brabantse Hoeders. Om van hun grensoverschrijdende evenement de grootste manifestatie van lopende cultuur ooit te maken, zijn de organisatoren op zoek naar groepen die aan de Brabant Stoet willen deelnemen.