Overslaan en naar de inhoud gaan

WORDT UW GEMEENTE "REUZENVRIENDELIJKE GEMEENTE"?

 

Label

 

Op 10 juli 2015 werd de Vlaamse reuzencultuur door Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen geplaatst. Met deze beslissing bevestigde de minister de reuzencultuur als één van de meest gedragen en oudste tradities in Vlaanderen. Hierdoor kregen de vele honderden reuzengilden die Vlaanderen rijk is, officiële erkenning voor hun dagelijkse inzet voor het levend houden van deze unieke traditie.

 

De reuzen leven als kinderen van de stad waarin ze geboren worden. Bij hun geboorte worden ze ook echt opgenomen door de gemeenschap van hun geboortestad en hun reuzengilden worden ook steeds opgericht met goedkeuring van het stadsbestuur. Het hoeft dan ook geen betoog dat een stadsbestuur een belangrijke speler is in het behoud van de reuzencultuur.

 

Reuzen in Vlaanderen vzw wil de steden en gemeenten waar - vandaag en morgen - reuzen leven de mogelijkheid bieden zich naar de buitenwereld toe actief te engageren in het behoud van de reuzencultuur. We lanceren hiervoor, in navolging van de Medaille van Immaterieel Cultureel Erfgoed voor de reuzen, het nieuwe label van ‘Reuzenvriendelijke gemeente’.

 

Elke stad of gemeente kan dit label behalen mits zij voldoet aan drie eenvoudige - maar voor het behoud van de reuzencultuur - zeer belangrijke criteria:

  1. De reuzengilde(n) is (zijn) door de stad of gemeente cultureel erkend. Dit kan als cultureel ambassadeur of als lid van de lokale cultuur-raad.
     
  2. Als kind van de gemeenschap nemen de reuzen actief deel aan het socio-culturele leven van hun stad.
  1. De reuzengilde(n) heeft (hebben) het Erfgoedzorgplan voor de reuzencultuur in Vlaanderen onderschreven waardoor de reuzen drager zijn van de medaille van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen.

 

Hoe kan u het label voor uw gemeente aanvragen?

 

Met het label van Reuzenvriendelijke gemeente wil Reuzen in Vlaanderen de band tussen stad/gemeente en reuzengilde(n) stimuleren. De aanvraag voor het behalen van het label van Reuzenvriendelijke gemeente dient te gebeuren door het stadsbestuur en kan door de intentieverklaring voor gemeentes ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:

 

Reuzen in Vlaanderen vzw,

Sollenbeemd 3,

1500 Halle

secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

Aan het label is een eenmalige administratieve kost verbonden van € 150,00 te storten op het rekeningnummer van Reuzen in Vlaanderen BE85 0016 4566 3806. Dit bedrag dekt de kost van de plaat met het label en de bijhorende oorkonde.

 

Uitreiking

 

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd door Reuzen in Vlaanderen vzw wordt de emaillen plaat en de officiële oorkonde van het label ‘Reuzenvriendelijke gemeente’ officieel aan het bestuur overhandigd in het bijzijn van de reuzen op een moment dat in samenspraak met de gemeente wordt bepaald.

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij

 

Reuzen in Vlaanderen vzw,

Sollenbeemd 3,

1500 Halle,

E-MAIL: secretariaat@reuzeninvlaanderen.be