Overslaan en naar de inhoud gaan
Federatiedag Leuven, zaterdag 16 mei afgelast. do, 02/07/2020 - 20u53

UPDATE: De federatiedag wordt doorgeschoven naar  ReuzeLeuven mei 2021

Gezien de onzekerheid met betrekking tot de verdere evolutie van de coronaproblematiek  gedurende de eerstkomende maanden en de bezorgdheid voor de gezondheid van de leden heeft het bestuur van Reuzen in Vlaanderen vzw beslist de op zaterdag 16 mei in Leuven geplande federatiedag niet te laten doorgaan.

Ook  nog graag jullie aandacht voor:

-de betaling van het lidgeld 2020, behouden op 25€. Toegetreden lid kan men worden als persoon op individuele basis, als reuzenvereniging of-gilde, als reuzengemeente of -stad, … Het lidgeld 2020 dient gestort te worden op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 (BIC GEBABEBB) op naam van Reuzen in Vlaanderen vzw. Graag vermelden: lidgeld 2020, naam provincie, naam reuzenbeheerder en mailadres.

 

-de publicatie van het jaarboek 2019. Bij  deze nogmaals een oproep aan alle reuzenbeheerders (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) om teksten en foto’s van hun reuzenevenementen in 2019 door te mailen naar: secretariaat@reuzeninvlaanderen.be . Alle reuzenonderwerpen kunnen aan bod komen: stoeten en andere reuzenmanifestaties of -evenementen, de creatie van een nieuwe of de restauratie van een oude reus, de onthulling van de plakkaat Reusvriendelijke Gemeente, weetjes rond verdwenen reuzen of reuzengewoonten, praktische informatie met betrekking tot het maken en onderhouden van een reus,

 

-de award Reusvriendelijke Vlaming. Elke provincie mag hiervoor één kandidaat voordragen. Reusvriendelijk mag in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden: een lieve dame die al decennia voor de kleren zorgt, de jongste of de oudste pijnder, ondercruyper , of  met de meeste dienstjaren, een voorzitter die al jaren de kar trekt, … Hebben jullie een kandidaat die voor deze award in aanmerking zou komen, laat dit dan weten aan uw provinciale voorzitter. Zie hieronder hun respectievelijke e-mailadressen.

 

vlaamsbrabant@reuzeninvlaanderen.be Stefaan Beyen, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant 

westvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be Koen Vantomme, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen 

oostvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be Kristof De Hauwere, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen

limburg@reuzeninvlaanderen.be Michael Discart, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Limburg 

antwerpen@reuzeninvlaanderen.be Luk Ceulemans, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen 

Met Reusvriendelijke en Covid-19 vrije groeten.

 

Archief
Nieuws van Reuzen in Vlaanderen vzw
Provincie Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Limburg
Provincie Vlaams-Brabant
Nieuws uit Nederland

Gezocht: Brabant Stoet in Bergen op Zoom op 16 september 2018

Op zondag 16 september 2018 wordt in Bergen op Zoom, een historische stad in NoordBrabant, de Brabant Stoet gehouden. Dit grensoverschrijdende evenement wil graag 100 verschillende loopgroepen samenbrengen in één stoet. Loopgroepen of ‘lopende verenigingen’ zijn groepen die via uiteenlopende aspecten van cultuur van alledag meestappen in optochten, zoals gilden, volksdansgroepen, vendelgroepen, steltenlopers, harmonieën en fanfares, corsogroepen, reuzenverenigingen, carnavalsgroepen (met een wagen), boerenovertrekken, processie- en bedevaartgroepen, straattheater en multiculturele loopgroepen.

 

Vlaamse loopgroepen gezocht!

De organisatie van de Brabant Stoet is in handen van Stichting De Brabantse Hoeders. Om van hun grensoverschrijdende evenement de grootste manifestatie van lopende cultuur ooit te maken, zijn de organisatoren op zoek naar groepen die aan de Brabant Stoet willen deelnemen.

Enige voorwaarde is dat de loopgroep actief is in het historische Hertogdom Brabant. Voor België gaat het om de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het huidige Nederland is dit het merendeel van de provincie NoordBrabant.

 

Rondreizende foto-expositie

Samen met de Brabant Stoet wordt een rondreizende fototentoonstelling georganiseerd. Het verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL) werkt hiervoor samen met de Brabant-Collectie en LECA. De tentoonstelling zal langs verschillende locaties in Noord-Brabant en Vlaanderen reizen.

Voor de foto-expo wordt nog gezocht naar foto’s van loopgroepen, al dan niet voorzien van praalwagens. Het mogen opnames van alle tijden zijn, in zwart-wit of kleur.

 

Wil je graag meer weten over de Brabant stoet?

Maak je deel uit van een loopgroep en wil je deelnemen op 16 september? Neem dan contact op met:

NL Tony Vaessen: antonius.vaessen@telenet.be en +32 11 64 68 38 of +32 491 08 32 98 en/of de Brabant-Collectie: brabant@tilburguniversity.edu

VL LECA: frea@lecavzw.be en 09 223 97 00

 

Oproep loopgroepen

Foto-expositie

Venlose reuzen in nieuw katern wo, 13/04/2011 - 07u51

Nieuwe Venlose Katern over mythische stadsfiguren , dat is een van de onderwerpen die aan bod komen in de veertiende editie van de Venlose Katernen. Jac Geurts schreef het verhaal over de mythische stadsreuzen Valuas en Guntrud. Daarin komt ook Gertruid Bolwater terug. Bolwater speelde volgens de overlevering een heldhaftige rol tijdens het beleg van Venlo in 1511. De huidige Valuas-pop werd voor het eerst genoemd in de Venlose stadsrekening van 1486, als deelnemer aan de Onze Lieve Vrouwe-processie. In deze processie werden allerlei Bijbelse figuren uitgebeeld, zoals de Keulse Sint Ursula met haar elfduizend maagden en de heilige Christoffel met het Jezuskind op zijn schouders. De reuzenpop stelde de reus Goliath voor, die werd verslagen door de kleine David. Later werd de naam Goliath soms vervangen door (of verbasterd tot?) 'Vulluijes', 'Volluas', 'Falluijes', 'Falluus', 'Voluis' en - voor het eerst in 1708 - 'Valuas'. Vanaf 1536 vermelden de stadsrekeningen ook een vrouwelijke reuzenpop; 'de vrouw van Goliath', 'de reuzinne' en later ook 'de Goliathinne' genoemd. Het geliefde tweetal nam niet alleen deel aan de processie, maar verscheen ook op de Sint Janskermis (rond 24 juni). Toch was niet iedereen gecharmeerd van Goliath en zijn vrouw. In de periode 1632-1637, toen een protestantse magistraat in Venlo de scepter zwaaide, gold er een verbod op het uittrekken van de Mariaprocessie, waaraan ook de reuzen deelnamen. Bovendien kwam de bisschop van Roermond tot twee keer toe tegen het reusachtige echtpaar in het geweer. In 1719 drong bisschop D'Ongnies er bij de Venlose magistraat op aan om de 'soogenoemde Folias ofte Goliath' en diens vrouw uit de Mariaprocessie te verbannen, omdat de dansende reuzen en hun dorstige dragers de plechtigheid van de stoet zouden verstoren. Vanwege de populariteit van de poppen kon de magistraat dit niet over zijn hart verkrijgen, maar hij bepaalde wel dat het echtpaar voortaan helemaal vooraan moest lopen. Waarschijnlijk kwamen Goliath en zijn vrouw zo voor het eerst in contact met schutterij het Akkermansgilde, waaraan ze tot op de dag van vandaag verbonden zijn; de schutters beten namelijk van oudsher de spits af in de processie. In de zomer van 1747 zette bisschop De Robiano opnieuw de aanval in op Goliath en zijn Goliathinne. De bisschop wilde de processie vrijwaren van alle soorten pracht en praal, die volgens hem alleen maar de aandacht afleidden van het allerheiligste. In een boze brief aan de Venlose magistraat schreef hij dat de 'stomme en versmaedelijcke statuen' van Goliath en zijn vrouw voorgoed uit de processie moesten verdwijnen. De magistraat gehoorzaamde, tot groot verdriet van de Venlonaren. Men bedacht echter een ingenieuze oplossing om de reuzen terug te halen: na enkele jaren te zijn opgeborgen, werden de poppen in 1751 weer opgeknapt en omgedoopt tot Valuas en zijn (vooralsnog naamloze) gade. Valuas zou de hoofdman zijn geweest van de Bructeren, een Germaanse stam die aan het begin van onze jaartelling op de rechteroever van de Rijn woonde. Na een verloren oorlog met naburige stammen leidde hij zijn volk in 96 na Christus naar de Maas, waar hij Venlo stichtte. Dit verhaal, dat zoals gezegd in 1754 voor het eerst werd opgetekend, was volkomen fictief; waarschijnlijk werd het speciaal voor deze gelegenheid verzonnen. Nu ze van hun religieuze identiteit waren ontdaan, kunnen de poppen opnieuw hun opwachting maken op de Sint Janskermis. Sindsdien zijn ze nooit meer uit het stadsbeeld verdwenen. Valuas en zijn vrouw Guntrud - zoals ze in de twintigste eeuw is gedoopt - hebben de tand des tijds glansrijk doorstaan. Hoewel de reuzen in de loop der eeuwen zowel van uiterlijk als van identiteit zijn veranderd, laten ze bij speciale gelegenheden nog steeds graag hun gezicht zien en maken ze een dansje.Bij het afscheid van Hotel-Restaurant Valuas gaf Frans Swaghoven in 1998 opdracht voor het vervaardigen van een sculptuur die Valuas en Guntrud (volgens de legende de “stichters”van Venlo) moest voorstellen. Van het kleine formaat werden 300 beeldjes verkocht. Het origineel (1999) is geplaatst op de hoek Deken van Oppensingel - Keulsepoort naast het oudste tankstation van Nederland bij het Limburgs Museum.

Nieuws uit Nederland
Archief
Abonneer op Nieuws uit Nederland