Overslaan en naar de inhoud gaan

RIV op bezoek bij de Reuzengilde van Goirle (NL)

De Reuzengilde van Goirle (NL) had een en al aandacht voor de uiteenzetting door Marcel Dumon over de Reuzentraditie in Vlaanderen.

Bij de nabespreking bleek dat men ook in Nederland problemen heeft met opvolging, pijnders, dragers en "ondercruypers".

RIV/Limburg zond zijn zonen uit. Er werd goed genetwerkt om verdere contacten te leggen en elkaars activiteiten bij te wonen.

JMaebe RIV/Limburg

 

Netwerkdag Bocholt

RIV/Limburg nam deel aan de netwerk-dag van de erfgoed-actoren in Bocholt.

Met 3 bestuursleden volgden we 6 verschillende lezingen, razend interessant en vormend.
We maakten afspraken met schepenen en vertegenwoordigers van 4 gemeenten om het thema "Reusvriendelijke gemeente" te bespreken en hun respectieve reuzen op te waarderen. 

foto J Maebe-RIV/L 
 

Reuzenfederatiedag, Lier 6 oktober 2019

Vandaag werd in Lier de reus Schrobberbeek (waar de ster bleef stille staan) gedoopt en door de burgemeester in de registers van de gemeente ingeschreven .
Uit gans Vlaanderen waren gilden met hun reuzen afgezakt om samen de Reuzenfederatiedag op die manier glans bij te zetten.
Reuzen in Vlaanderen en "Histories" droegen hun steentje bij. De regen verhinderde echter dat de reuzen werden opgesteld.
De Lierse bevolking zal dus nog even moeten wachten om Schrobberbeek in al zijn glorie te verwelkomen.

RIV nam de gelegenheid te baat om Lier het plakkaat en oorkonde van Reusvriendelijke gemeente te overhandigen.

De Burgemeester kondigde aan dat de ganse Lierse Reuzentrein een modern onderkomen zal krijgen in de nieuw in te richten gebouwen op Lierse grond. 

 

grOOte zondag

Nog één week om op de valreep , liefst MET uw reus in te schrijven voor de Federatiedag RIV op zondag 6 oktober in Lier.

 

Warm aanbevolen.

 

J Maebe

secr.RIV/Limburg 

Federatiedag - Lier -6 oktober

FEDERATIEDAG
LIER - ZONDAG 6 OKTOBER 2019

Tijdens de algemene vergadering van 8 mei 2019 heeft de vzw Reuzen in Vlaanderen zichherbrond en gekozen voor een nieuwebestuursstructuur waarin de provincies de hoofdrol krijgen.
De vijf provinciale voorzitters samen met één afgevaardigde per provincie besturen vanaf nu collegiaal de vzw Reuzen in Vlaanderen.
Niet alleen de structuur maar ook de visie op de werking en de to-do punten werden aangepakt.
Om deze herbronning, een nieuwe bestuursstructuur, visie en to-do punten op een wat informelere manier toe te lichten maar ook om een ontmoetingsmoment voor Vlaamse reuzenbeheerders (personen, verenigingen, gilden, …) te creëren organiseert Reuzen in Vlaanderen vzw op zondag 6 oktober een federatiedag in Lier.

REUZEn! op domein Bovy Heusden-Zolder

De gemeente Heusden-Zolder heeft zijn titel van Reuzenvriendelijke Gemeente verdiend! 

Een reuze-leuke dag op domein Bovy vandaag. De Nationale Feestdag werd aangegrepen door de Limburgse afdeling van Reuzen in Vlaanderen om folkloristische giganten vanuit heel Limburg te inviteren. Veel reuzen-gildes zijn op die uitnodiging ingegaan en dus kregen de bezoekers een heel spektakel te zien. Het geheel was gekruid met een brassband, orgeldraaier en een portie plezante kinderanimatie. Het evenement genoot ook de steun van verschillende erfgoedcellen.


Abonneer op Nieuws van Reuzen in Vlaanderen vzw