Overslaan en naar de inhoud gaan

Lente-ontmoetingsdag

Aan alle reuzenbeheerders en reuzenvrienden in Belgisch- en Nederlands Limburg

Graag nodigen we jullie uit op de jaarlijkse Lente- ontmoetingsdag van Reuzen in Vlaanderen-afdeling Limburg op:

Zaterdag 29 februari 2019 van 14u00 tot 16u00 in Hasselt “Stadsmus” Guido Gezellestraat 2 .

Agenda:
1.    Welkom door de voorzitter van Reuzen in Vlaanderen- afdeling Limburg Michael Discart
2.    Interne organisatie  RiV-Nationaal, nieuwe structuur en horizontale reorganisatie.
3.    Terugblik op het programma 2019 van RiV-Limburg.
4.    Programma 2020 en uw activiteiten. (Breng aub uw lijstje mee of bezorg het ons)
5.    BA-Verzekering via RiV informatie door Koen Vantomme.
6.    Reusvriendelijke gemeente, Wie heeft zich nog niet gemeld? Wie is al gelauwerd?
7.    Herhaling van het project "CurieuzeReuze" Jeugdwerking (Histories), 
8.    Rondvraag. Evenementen in uw reuzenbeheer.
9.    Overhandiging van de ICE medailles aan de gilden die de intentieverklaring ondertekenden
10.     Bijpraten bij een drankje.
 
De deelname aan de ontmoetingsdag is gratis. Om praktische redenen vragen we met aandrang ons te melden met hoeveel personen  u zult aanwezig zijn. Per e-mail kan dat aan de secretaris RiV-Limburg: julienmaebe@.gmail.com

Tot weldra,
Met Reusvriendelijke groeten

Michael Discart
voorzitter Reuzen in Vlaanderen Afdeling Limburg

Zaterdag 16 mei 2020 Federatiedag in Leuven

Noteer nu al in jullie agenda: Leuven, zaterdag 16 mei 2020, in de voormiddag federatiedag met onder meer de voorstelling van het jaarboek 2019 en de uitreiking van de award Reusvriendelijke Vlaming 2020. In de namiddag trekt de reuzenstoet van ReuzeLeuven door de stad gevolgd door een spektakelevenement van het Leuvense Cirkus in Beweging. Een reuze(n)invulling voor een dagje Leuven! Een meer gedetailleerd programma volgt later.

Jaarboek 2019

In de plaats van een tijdschrift opteert Reuzen in Vlaanderen voor de publicatie van een jaarboek. In 2020 publiceren we het jaarboek 2019 dat we met zijn allen samen maken. Graag doen we dan ook een oproep aan alle reuzenbeheerders (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) om zo vlug mogelijk, uiterlijk vrijdag 10 april 2020, teksten en/of foto’s van hun reuzenevenementen in 2019 door te mailen op secretariaat@reuzeninvlaanderen.be . Alle reuzenonderwerpen kunnen aan bod komen: stoeten en andere reuzenmanifestaties of -evenementen, de creatie van een nieuwe of de restauratie van een oude reus, de onthulling van de plakkaat Reusvriendelijke Gemeente, weetjes rond verdwenen reuzen of reuzengewoonten, praktische informatie met betrekking tot het maken en onderhouden van een reus, …
Graag bij de tekst ook de correcte naam van de reuzenbeheerder (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) te vermelden alsook het emailadres en eventueel de website.
Voor het jaarboek 2021 (werkjaar 2020) mogen ook vanaf nu reeds teksten en foto’s op het vermelde mailadres doorgestuurd worden.
Met het jaarboek willen we onder meer de reuzencultuur in Vlaanderen archiveren. Het jaarboek zal een oplage hebben van 500 exemplaren en zal op de federatiedag gratis aan alle leden van Reuzen in Vlaanderen gegeven worden.
 

Award Reusvriendelijke Vlaming

Een nieuw initiatief is de uitreiking van een jaarlijkse Award Reusvriendelijke Vlaming. Dit zal voor de eerste maal gebeuren op de federatiedag 2020. Elke provincie mag hiervoor één kandidaat voordragen. 
Er is dus eerst een provinciale voorselectie. In elke provincie kunnen alle reuzenbeheerders (individuele personen, reuzenverenigingen en -gilden, reuzengemeenten en -steden, …) tot uiterlijk 17 april 2020 een kandidaat aan het provinciaal bestuur voordragen. Komen als kandidaat in aanmerking: iedereen die reusvriendelijk is. En dat kan zijn: de oudste pijnder, de lieve dame die al decennia achter de schermen de kledij van de reuzen verzorgt, de man of vrouw die al jaren met enthousiasme de reuzencultuur in zijn of haar gemeente warm houdt, de man of vrouw die als toeschouwer geen reuzenstoet in Vlaanderen overslaat, de man of vrouw die kunstzinnig nieuwe reuzen vorm geeft, de man of vrouw die een verdoken reuzenarchief op zolder of in de kelder heeft steken, …
Voor elke kandidaat dient aan de voorzitter van de betrokken provincie (zie verder) een beknopt curriculum vitae van en een korte motivatie waarom de kandidaat voorgedragen wordt, bezorgd te worden. Elk provinciaal bestuur selecteert uit de binnengekomen voorstellen één kandidaat die provinciaal genomineerd wordt voor de award 2020.
Deze uiteindelijk vijf provinciale genomineerden zullen beoordeeld worden door een jury bestaande uit de vijf provinciale voorzitters en enkele externe deskundigen. De laureaat van de Award Reusvriendelijke Vlaming 2020 wordt bekend gemaakt op de federatiedag in Leuven op zaterdag 16 mei 2020 en ontvangt een uniek beeldje van de kunstenaar Tjerre Verhellen. De vier andere genomineerden ontvangen een verkleind exemplaar van het beeldje. 
De provinciale kandidaturen dienen bezorgd te worden aan de voorzitter van de betrokken provincie:

Stefaan Beyen, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant 
vlaamsbrabant@reuzeninvlaanderen.be

Koen Vantomme, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen 
westvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be

Kristof De Hauwere, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen
oostvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be

Michael Discart, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Limburg 
 limburg@reuzeninvlaanderen.be

Luk Ceulemans, voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen 
antwerpen@reuzeninvlaanderen.be
 

Geschiedenis

Vind hieronder een link naar een grondig document over de geschiedenis van de gedragen reuzen en fabeldieren in onze contreien.

Link naar pdf.

Met dank aan het Tijdschrift voor Volkskunde en Volkskultuur.

 

Raad van Bestuur 14 01 2020

We hebben in Lier enkele krijtlijnen voor het werkjaar 2020 uitgetekend.


Belangrijk:Het lidgeld 2020 behouden we op 25€.

Toegetreden lid kan men worden als persoon op individuele basis, als reuzenvereniging of-gilde, als reuzengemeente of -stad,


Wil je het lidgeld 2020 storten op bankrekening nummer BE85 0016 4566 3806 (BIC GEBABEBB) op naam van Reuzen in Vlaanderen vzw.
Vermelding; lidgeld 2020, naam provincie, naam reuzen-beheerder en mailadres.

Meer nieuws volgt op uw contactadres.

RIV-secretariaat.

Abonneer op Nieuws van Reuzen in Vlaanderen vzw