Overslaan en naar de inhoud gaan

VerzekeringLogo Fidea

Reuzen in Vlaanderen vzw biedt haar leden in samenwerking met verzekeringsmaatschappij FIDEA de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid aan zeer gunstie premievoorwaarden.

 

Akses

 

Verzekerd risico

Deze verzekering is speciaal voor de leden van Reuzen in Vlaanderen vzw die aan activiteiten deelnemen met of zonder hun reus of zelf andere activiteiten organiseren.

Als activiteiten wordt verstaan feesten, eetfestijnen, uitstappen, weekendje weg,  vergaderingen (inclusief weg van en naar activiteiten).

Afhankelijk van de gekozen formule is de schade veroorzaakt door de reus tijdens activiteiten (vb. lichtreclame, kapotte ruiten, ...) of bij het laden of lossen ook verzekerd.

 

Opgelet !

 

  • Schade aan de reus als object is niet verzekerd.
     
  • Schade opgelopen tijdens het vervoeren van de reus is niet inbegrepen.
    Op dat moment is de waarborg verzekerd door autoverzekering van het gebruikte voertuig.
     
  • Contractuele aansprakelijkheid is niet inbegrepen:

 

Schade aan de eigendom van derden die (al dan niet betalend) gebruikt worden tijdens een activiteit georganiseerd door de verzekerde en die onderhevig is aan een gebruiksovereenkomst wordt NIET gedekt door de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. In dit geval is er sprake van een contractuele aansprakelijkheid.  Een schriftelijk huurcontract is niet nodig. Een mondelinge afspraak wordt ook aanzien als een contract.

 

Vb. schade aan het meubilair van een gehuurde zaal, schade aan een geluidsinstallatie, kapotte glazen of borden op een eetfestijn, …

 

Waarborgen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Verzekerde bedragen

2 500 000,00 EUR (lichamelijke schade)
500 000,00 EUR (stoffelijke schade)

Vrijstelling:

Per schadegeval wordt een franchise van 176,62 EUR toegepast voor stoffelijke schade. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij het basisindexcijfer gelijk is aan dat van de maand oktober 1998, nl.102,72 (basis 1996 = 100). Het indexcijfer dat bij een schadegeval toegepast wordt, is dat van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

 

RECHTSBIJSTAND

Verzekerde kosten : 12 394,68 EUR
Vergoeding bij insolventie : 4 957,87 EUR
Strafrechterlijke borgstelling : 12 394,68 EUR

 

Hoe verzekeren ?

Deze voorwaarden zijn enkel geldig voor leden van Reuzen in Vlaanderen vzw en kunnen niet worden bekomen apart van het lidmaatschap van de federatie.

Leden van RiV kunnen het secretariaat contacteren via e-mail om een offerte te bekomen en in te tekenen op de verzekering via e-mail op het adres secretariaat@reuzeninvlaanderen.be.

 

Aangifte Schadegeval

Een schadeval dient zo snel mogelijk na het voorval aangegeven te worden bij de beheerder van de verzekeringspolis van Reuzen in Vlaanderen vzw, zijnde :

AKSES VERZEKERINGEN bvba.
Bergensesteenweg 56
1500 Halle

 

Voor al je vragen i.v.m. de verzekering:

De verzekeringspolis van Reuzen in Vlaanderen vzw wordt beheerd door onafhankelijk makelaar AKSES VERZEKERINGEN. 

 

Akses