Logo RIV

Erfgoedzorgplan Reuzencultuur

Erfgoedzorgplan

Reuzen in Vlaanderen vzw werkte samen met LECA vzw een erfgoedzorgplan uit dat leidde tot de erkenning en opname van de reuzencultuur in Vlaanderen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

 

Het erfgoedzorgplan is handleiding voor het borgen van de reuzencultuur. Het bundelt alle initiatieven die de voorbije 5 jaar ondernomen zijn door Reuzen in Vlaanderen en LECA vzw, maar evenzeer de initiatieven die door Erfgoedcellen en reuzengilden werden ondernomen. 

 

Het erfgoedzorgplan bestaat uit 5 grote onderdelen:

  1. Identificatie en documentatie
  2. Communicatie
  3. Overdracht
  4. Onderzoek
  5. Herlanceren

Het erfgoedzorgplan is een steeds evoluerend gegeven. We blijven vanuit onze provinciale afdelingen nieuwe inspirerende voorbeelden zoeken en plaatsen deze regelmatig online op de website.

DOWNLOAD HET ERFGOEDZORGPLAN

Alle reuzen die de intentieverklaring hebben ondertekend en bezorgd aan Reuzen in Vlaanderen vzw zijn erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. De ondertekening van de intentieverklaring implceert dat de ondertekende gilde het erfgoedzorgplan onderschrijft èn binnen zijn mogelijkheden mee zal werken om de reuzencultuur via haar reuzen door te geven aan de volgende generaties.

Reuzen die de erkenning willen bekomen kunnen dit doen door erfgoedzorgplan te downloaden en de ondertekende intentieverklaring, waarmee je je engageert om vanuit jouw gilde mee te helpen aan het behoud en het doorgeven van het reuzenerfgoed in Vlaanderen, terug te sturen naar Reuzen in Vlaanderen vzw, Volmolenstraat 12, 2500 Lier of te mailen naar secretariaat@reuzeninvlaanderen.be.

DOWNLOAD DE INTENTIEVERKLARING IMMATERIEEL ERFGOED

De erkende reuzengilden staan vermeld in het overzicht "ICE-erkende reuzengilden"

Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2024 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×