Logo RIV

Werking


Werking
 

Website met nieuws en activiteitenkalender
Sinds de stichting op 26 november 2007 heeft Reuzen in Vlaanderen vooral gewerkt aan de opstart van de vereniging. De meeste aandacht ging naar de opstart van onze website www.reuzeninvlaanderen.be en de reuzenkaart die we samen met LECA vzw (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag), het vroegere Volkskunde Vlaanderen vzw hebben opgezet. Inmiddels draait de website op volle toeren. Je vindt er het meest actuele nieuws over de reuzencultuur in Vlaanderen en een ruim overzicht van de reuzenevenementen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, Frankrijk en Nederland.

Provinciale afdelingen
Op de algemene vergadering van april 2012 in Halle hebben we een nieuwe stap in de verdere uitbreiding van haar activiteiten. Op deze vergaderingen werden de statuten aangepast met de oprichting van provinciale afdelingen als doel

In het najaar van 2012 en voorjaar 2013 worden in de 5 provinciale afdelingen van Reuzen in Vlaanderen opgestart onder impuls van de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur. De oprichting van deze afdeling is cruciaal in de verdere ontwikkeling van onze activiteiten. Reuzen in Vlaanderen verankerd zich hiermee in elke Vlaamse provincie, inclusief Brussel.

De provinciale afdelingen zullen enkele keren per jaar de aangesloten verenigingen samenbrengen. Het moet ook de ledenwerving bevorderen en ook de contacten tussen de reuzengilden onderling. Er is nood aan uitwisseling van informatie en dialoog rond problemen waarmee de gilden vandaag te kampen hebben.

Federatiedag
Jaarlijks zal Reuzen in Vlaanderen vzw ook een federatiedag organiseren voor de reuzengilden en hun leden. Deze dag zal geen vergaderdag worden, maar een ontspannende dag buiten het klassieke reuzenseizoen dat begint vanaf mei en duurt tot oktober. De federatiedag zal ook jaarlijks in een andere provincie doorgaan.

Meewerken ?

  • Heb je ook een zwak voor folklore en reuzen in het bijzonder ?
  • Wil je graag meewerken aan het project Reuzen in Vlaanderen om de reuzenfolklore te bewaren en te promoten?
  • Wil je je graag inzetten voor Reuzen in Vlaanderen in jouw provincie ?

Dan je ben je van harte welkom bij Reuzen in Vlaanderen !
Neem snel contact op met onze provinciale verantwoordelijken. Ze geven je graag meer uitleg !

limburg@reuzeninvlaanderen.be
oostvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be
vlaamsbrabant@reuzeninvlaanderen.be
westvlaanderen@reuzeninvlaanderen.be
antwerpen@reuzeninvlaanderen.be

Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2024 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×