Logo RIV

Infofiche borgingsactie

Fiches Borgingsactie

In het kader van het erfgoedzorgplan en de borging van de reuzencultuur verzamelen we informatie in heel Vlaanderen over allerhande acties en initiatieven die door erfgoedcellen en/of reuzengilden op gezet zijn rond hun reus. Al deze acties worden in de komende weken in fichevorm op onze website geplaatst. Zodoende kunnen alle reuzenbeheerders ideeën opdoen, kennis doorgeven en mekaar inspireren en zo ook helpen in het borgen van de traditie.

Ook jij kan je acties doorsturen naar Reuzen in Vlaanderen vzw.

DOWNLOAD HIER DE INFOFICHE

Vul deze in en mail ze door naar info@reuzeninvlaanderen.be.

Ze wordt dan opgenomen in het erfgoedzorgplan en online gepubliceerd op onze website.

Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2024 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×