Logo RIV

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING REUZEN IN VLAANDEREN VZW
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

REUZEN IN VLAANDEREN VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website www.reuzeninvlaanderen.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan REUZEN IN VLAANDEREN VZW verstrekt. REUZEN IN VLAANDEREN VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Bericht

Daarnaast vraagt REUZEN IN VLAANDEREN VZW bij een registratie voor een evenement, workshop, infoavond,… volgende gegevens op:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM REUZEN IN VLAANDEREN VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

REUZEN IN VLAANDEREN VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen geven.

HOE LANG REUZEN IN VLAANDEREN VZW GEGEVENS BEWAART
REUZEN IN VLAANDEREN VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

REUZEN IN VLAANDEREN VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACYVERKLARING

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website reuzeninvlaanderen.be van REUZEN IN VLAANDEREN VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S

REUZEN IN VLAANDEREN VZW gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reuzeninvlaanderen.be.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. REUZEN IN VLAANDEREN VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

REUZEN IN VLAANDEREN VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door REUZEN IN VLAANDEREN VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met REUZEN IN VLAANDEREN VZW op via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be. 
https://www.reuzeninvlaanderen.be is een website van REUZEN IN VLAANDEREN VZW.

REUZEN IN VLAANDEREN VZW is als volgt te bereiken:
Reuzen in Vlaanderen vzw
p/a Volmolenstraat 12
2500 Lier
E-mailadres:  secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2024 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×