Logo RIV

Award Reusvriendelijke Vlaming 2022

Het initiatief voor een award Reusvriendelijke Vlaming werd door RIV reeds enkele jaren geleden genomen.

Ook hier stak corona stokken in de wielen.

Dit eerste award Reusvriendelijke Vlaming zal dan ook in dit jaar uitgereikt worden met de focus op de reuzendragers of pijnders.
Bij het googlen vindt men als verklaring voor pijnder onder meer:
Oorspronkelijk scheepslossers, vormden de pijnders vanaf de 14e eeuw een machtig ambacht. Vandaag zijn ze uitgegroeid tot de exclusieve dragersgroep van het Ros Beiaard. En dus bij uitbreiding: dragers van reuzen.

En vandaag is nu precies, naast de verjonging binnen de reuzenverenigingen en -gilden, het vinden van pijnders een acuut probleem.
Bijkomend kan hiermee ook een oproep ondersteund worden om zo veel mogelijk reuzen effectief te laten dragen zodat ze al dansend  "in vollen swier" kunnen mee opstappen in stoeten.
Met andere woorden, proberen zo veel mogelijk reuzen op wielen, bij gebrek aan pijnders, te vermijden.

RIV gaat de volgende maanden dan ook op zoek naar de ‘nog actieve’ jongste en oudste pijnder in Vlaanderen. Elke provincie mag voor beide categorieën een kandidaat voorstellen. Van elke kandidaat wordt naast persoonlijke gegevens (naam, eventueel roep- of bijnaam, geboortedatum, …) ook een korte omschrijving van zijn of haar ‘pijnders’-leven of -activiteiten verwacht.

Kanidaturen worden verwacht bij de provinciale voorzitters (mailadressen, zie punt Project Focus Vakmanschap). De raad van bestuur van RIV selecteert de uiteindelijke ‘nog actieve’ jongste en oudste Vlaamse pijnder. Beide laureaten ontvangen op de federatiedag een authentiek ‘pijnders’beeldje van kunstenaar Tjerrie Verhellen.

Zijn er oude op rust zijnde pijnders die op een sappige manier hun pijnderservaringen kunnen vertellen dan mogen die ook provinciaal gemeld worden om hun verhaal voor de toekomst te bewaren.
Deze zoektocht zal ook ondersteund worden door de regionale en nationale pers.    

Titelkleur
licht
Reuzen In Vlaanderen vzw

Maatschap. zetel:
p/a Volmolenstraat 12, 2500 Lier

Ond.nr.: 0836-603.026
Bank:  BE85 0016 4566 3806
secretariaat@reuzeninvlaanderen.be

 

© 2023 - Reuzen in Vlaanderen vzw - Alle rechten voorbehouden.
×